2 C's blog

Just another WordPress.com site

Grammar

Budowa czasu Present Simple

Zdania twierdzące
I
You
We
They
like
play
volleyball.
He
She
(It)
likes
plays
Pytania

Pytania tworzymy w następujący sposób:

do/does + podmiot + bezokolicznik (forma podstawowa czasownika) Zrozumienie tego ułatwi nam tabelka:

Do I
you
we
they
like
play
tennis?
Does he
she
(it)
Przeczenia

Zdania przeczące tworzymy w następujący sposób: podmiot + don’t lub doesn’t + bezokolicznik (forma podstawowa czasownika)+dopełnienie

Zrozumienie tego ułatwi nam tabelka:

I
You
We
They
do not
don’t
like
play
tenis.
He
She
(It)
does not
doesn’t

Do czasowników zakończonych spółgłoską ‘syczącą’ tj. ss, sh, x, ch dodaje się końcówkę ‘-es’ np.

Mike watches television ever evening. Susan brushes her teeth three times a day.

Uwaga! Uwaga!
W pytaniach i przeczeniach używamy podstawowej formy czasownika (like, play). W trzeciej osobie nie dodajemy końcówki -s, -es !

Charakterystyczne określenia czasowe

 • przysłówki częstotliwości:
  • always, often, seldom/rarely, sometimes, usually, never
 • określenia z ‘every’:
  • every day, every week, every month itp.

Zastosowanie

Czas Present Simple stosowany jest w celu wyrażenia:

 1. Czynności wykonywanej regularnie z określoną częstotliwością w ogólnie pojętej teraźniejszości.
 2. Czynności będącej formą itp. np. Water boils at 100 degrees. ; It snows in winter.
 3. Stanu lub opinii, np. I don’t agree with you. Sam does not believe in ghosts. How much do you weigh?
  Inne czasowniki wyrażające podobne znaczenia to m.in.: believe, belong to, disagree, feel, hate, have, have to, hope, know, like, look, love, matter, mean, possess, prefer, realise, understand, see, seem, smell, suppose, taste, think, want, weigh, wish.
 4. Czas Present Simple stosowany jest także w celu przytoczenia czyjejś wypowiedzi, lub myśli np. Alan says that he is the best student. Tommy thinks that you are Sam’s brother. Patricia believes that she can become famous.
 5. Używany jest zamiast czasu Present Continuous z czasownikami opisującymi czynności umysłowe oraz czynności narządów zmysłów: hear, like, look, love, mind, smell, taste, think, want, wish, np. I want to leave earlier today. Monica looks beautiful, doesn’t she? Is the meat good? How does it taste?
 6. Instrukcji, oficjalnego planu podróży lub wizyty np. First, you pour hot water in a jug. Then, you put a tea bag in it. On Monday, we go to Paris and stay there for three days. At six, the minister gives a speech in the Parliament.
 7. Opisu wydarzeń historycznych, treści filmu, sztuki lub książki np. In the first scene of the film, the old king dies in a battle. In the last chapter, the two friends return home safely.
 8. Czas Present Simple stosowany jest także w nagłówkach gazet np. Peace talks begin in the Middle East. All passengers survive a plane crash. A boy of twelve rescues a drowning girl.
 9. Stosuje się także do interpretacji, relacji lub objaśnienia znaczenia tego, co zostało przeczytane, napisane, zaobserwowane lub zasłyszane np. That explains his disappointment. The book describes the true life ot the painter.

Present Continuous zastosowanie

  Czasu Present Continuous używamy w następujących przypadkach:
  Kiedy chcemy wyrazić, że czynność odbywa się w chwili gdy o niej mówimy. Przy czym możemy mieć na myśli dłuższe czynności, które są obecnie w toku. Np.:

 • Daniel is writing a new book. – Daniel pisze nową książkę.To zdanie może oznaczać, że Daniel pisze książkę w tej właśnie chwili lub, że obecnie (w bliżej nieokreślonej teraźniejszości) zajmuje się pisaniem swojej książki.
 • I am studying to become a doctor. – Studiuję aby zostać lekarzem.
 • We are waiting for the waiter. – Czekamy na kelnera. (w tej chwili)
 • We are building a house. – Budujemy dom. (obecnie się tym zajmujemy)
 • It is raining hard today and the wind is blowing. – Dzisiaj mocno pada i wieje.
 • Listen! Somebody is knocking at the door. – Słuchaj! Ktoś puka do drzwi.Mówiąc o przyszłości aby wyrazić zamiar lub planowane działanie w bliskiej przyszłości.
 • Eleonor is going to the cinema tomorrow. – Eleonora wybiera się jutro do kina.
 • I am going to spend a nice weekend. – Zamierzam spędzić miłą sobotę i niedzielę.
 • I am meeting some friends after work. – Po pracy spotykam się z przyjaciółmi.
 • He is visiting his grandparents next weekend. – On w następny weekend odwiedza swoich dziadków.Opisując powtarzającą się sytuację lub stan w połączeniu ze słówkami “always” oraz “constantly”. Przy czym wyrażona w ten sposób opinia ma zawsze negatywne zabarwienie.
 • She is always coming to class late. – Ona zawsze spóźnia się do klasy.
 • He is constantly talking. I wish he would shut up. – On bez przerwy mówi. Chciałbym, żeby przestał.
 • I don’t like them because they are always complaining. – Nie lubię ich, ponieważ oni zawsze narzekają.Uwaga:
  Czasu Present Continuous NIE używamy z czasownikami wyrażającymi:
  a) czynności zmysłow: see, hear, smell
  b) uczucia: hate, love, like, fear
  c) czynność umysłową: agree, think, know, realizm
  d) posiadanie: belong, own, possess

  Lista najczęściej spotykanych czasowników:
  realize, recall, recognize, refuse, dislike, expect, forget, forgive, hate, have, hear, know, love, mean, mind, notice, own, possess, belive, belong, care, contain, cost, depend, remember, see, seem, smell, suppose, understand, want, think.

Advertisements

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: