2 C's blog

Just another WordPress.com site

Speed dating

Advertisements

May 22, 2012 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Spring again!

May 8, 2012 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Your homework

1. Finish unit 3 in your online workbook (deadline 25.03.2012)

2. Learn vocabulary from the coursebook and exercises

  • Personality (coursebook p. 146) &Temporay feelings (handout) & Illness and treatment (coursebook p.147) – test 27.03
  • Clothes and fashion (coursebook p. 148) & Crime and punishment (coursebook p. 149 and handout) – test 17.04
  • Weather (coursebook p. 150) & handout (the environment, the problems, the natural world) – test 16.05

Lol

AWK

March 12, 2012 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Crime and Punishment and 3rd Conditional

Read the text on the cover. Do you know the words connected with the topic? Do you know the grammar structures?

Do you recognize the faces?

February 12, 2012 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Polish Oscar Nomination

February 4, 2012 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

New Deadlines

Workbook Unit 2 30.01.2012
Test Unit 1 09.02.2012
Test Unit 2 16.02.2012

January 31, 2012 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Christmas 2012

January 7, 2012 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Tests and Deadlines

Deadline Workbook Unit 1 – 4.01.2012r.

Test Unit 1 – 5.01.2012r.

Deadline Workbook Unit 2 – 31.01.2012r.

Test Unit 2 – 2.02.2012r.

December 8, 2011 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Papaya Dance !!!

Dancing: IIF & IIC, volunteers from AIESEC: Anna, Diana & Johnatan, Martyna & Judyta from Foreign Languages Teacher Training College and prof Wujec Kaczmarek & prof Kamforowska.

September 29, 2011 Posted by | Uncategorized | 1 Comment

TED The Origins of Pleasure

http://www.ted.com/talks/paul_bloom_the_origins_of_pleasure.html

1. fancy oneself – to fancy oneself mieć wysokie mniemanie o sobie

2. extort – to extort sth from or out of sb (by threat) wymu|sić, -szać coś od kogoś [money]

3. bring in – (involve) za|wezwać, sprowadz|ić

4. by all accounts – by all accounts he’s a rich man mówią o nim, że jest bogatym człowiekiem

5. amicable – /’æmıkbl/ adj (friendly) [gesture, manner, relationship] przyjazny, przyjacielski

6. heartening – pokrzepiający, dodający otuchy

7. imposter – oszust m, -ka f (podający się za kogoś) impostor m dat

8. endow – (bestow) obdarz|yć, -ać [person, animal] (with sth czymś); to be endowed with sth być obdarzonym czymś [ability, talent, attribute]; być wyposażonym w coś [facilities]

9. virile – /’vıraıl, US ‘vırl/ adj jurny, męski; fig (forceful, vigorous) [group, leadership] prężny; [prose] jędrny; [performance, dancing] dynamiczny

10. utility – (usefulness) użyteczność f, przydatność f

11. audacious – /’deı∫s/ adj (bold) [plan, decision] śmiały, zuchwały; (cheeky) [remark, treatment] bezczelny

12. stunned – (dazed) (with blow) ogłuszony; (with injection) odurzony (amazed, shocked) [person] (with news, death) zaszokowany; (with beauty) olśniony

12. malevolence – /m’levlns/ n wrogość f (towards sb w stosunku do or wobec kogoś)

September 8, 2011 Posted by | TED Lectures | Leave a comment